Chính sách & Quy định chung

Trang http://bmw-vinh.vn/ do Công ty TNHH MTV Trường Hải Nghệ An thiết lập và vận hành. Thành viên trên website là các khách hàng, người sử dụng website, nhân viên công ty, các tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp.

  • Quy định chung

Tên miền: Trang thương mại điện tử đăng tải thông tin sản phẩm được vận hành thông qua tên miền http://bmw-vinh.vn/ do Công ty TNHH MTV Trường Hải Nghệ An toàn quyền xử lý và sử dụng.

Công ty TNHH MTV Trường Hải Nghệ An (“Công ty”) xin chân thành cảm ơn Khách hàng đã tin cậy vàsử dụng những sản phẩm (xe Ô tô, linh kiện, phụ tùng…), dịch vụ do Công ty cung cấp.

Công ty cam kết hoạt động thương mại điện tử theo đúng quy định của pháp luật, quy định tại các chính sách này.

Để đảm bảo quyền lợi của chính mình, trước khi thiết lập các giao dịch với Công ty, Khách hàng vui lòng đọc kỹnhững quy định trong chính sách này để hiểu và nắm được cách thức giao dịch của Công ty.

Chính sách này được áp dụng khi Khách hàng có quan hệ giao dịch với Công ty, và bất kỳ thời điểm nào Khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ do Công ty cung cấp, tức là Khách hàng đồng ý với các điều khoản mà Công ty quy định trong Chính sách này (bao gồm cả các phần bổ sung, sửa đổi tùy từng thời điểm).